Predstavitev

Lovska družina Oljka
Skorno 19
3327 Šmartno ob Paki

matična št.: 5139708000,
davčna št.: 77159039,
TRR: IBAN SI56 0242 6001 0818 265 NLB d.d.
 –
Predstavnik: Milan Pokorny
 –
Prijava povoza divjadi: 112
 
 

Lovska družina Oljka je bila ustanovljena 8. 1. 1947 na pobudo takratnih družabnih veseljakov, kakor so sebe imenovali lovci. 15. 5. 1960 so člani LD sklenili z g. Martinom Ramšakom iz Skorna kupoprodajno in najemniško pogodbo za preko 50 let staro zidanico pod tedanjim vodstvom g. Žohar Franca st. in s svojimi prispevki uredili lovsko kočo.  Otvoritev je bila 26. 7. 1964. Lovska koča je služila svojemu namenu do leta 1985, ko je pogodba potekla. Leta 1976 so se pričela pogajanja za nakup stare OŠ v Skornem, ki je z učnim programom prenehala leta 1975. Največ zaslug za obnovitev stare šole in preureditev v lovski dom so imeli: Nestl Žgank, Ivan Atelšek, Stane Prašnikar in Peter Remenih; zopet smo lovci s svojimi sredstvi pripomogli k izgradnji lovskega doma.

Lovci vsako leto organiziramo strokovna predavanja iz posameznih področij lovstva. Imamo (4) lovske čuvaje, (7) preglednikov divjadi in ocenjevalce lovskih trofej. Lovišče LD se nahaja tudi na področju drugih občin: Polzela, Mozirje, Šoštanj in Velenje; spada med srednjegorsko lovišče in obsega 2.400 ha zemljišča. Od parkljaste divjadi pri nas zasledimo jelenjad, gamsa in vse pogosteje tudi divjega prašiča. Populacija srnjadi je najštevilčnejša. Vse več in več je prisotnih ptičev, ki niso avtohtoni pri nas: štorklje in kormorani.

Lovci moramo razvijati etiko lova in etiko do narave z vso odgovornostjo. Načelo lovstva daje vsakemu lovcu pravice, kolikor doprinaša k varstvu narave, gospodarjenju s populacijami v gozdu in na polju obstoječe divjadi in rastlinstva. Lovec, ki ne vzdržuje ravnovesja v naravi, ga izgubi tudi v sebi.

LD Oljka danes šteje 27 rednih članov. V bodoče si želimo v naših vrstah podmladka, saj je povprečna starost naših članov (število) let.

Novice/Obvestila

NAČRT RAVNANJA UPRAVLJAVCA LOVIŠČA

Dokument Upravljalec lovišča  (lovska družina, lovišče s posebnim namenom):   Lovska družina OLJKA Šmartno ob Paki Ulica in hišna št.: Skorno 19     Poštna številka: 3 3 2 7   Pošta: Šmartno ob Paki                     NAČRT RAVNANJA upravljavca lovišča Načrt ravnanja je pripravljen na podlagi 4. in 14. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge …

Galerija

Divjad

Seznam in opis divjadi v našem lovišču